שר האוצר, משה כחלון, הציג השבוע את תוכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר הכוללת הטבות במיסוי למשפחות עובדות ובהן סבסוד צהרונים, תוספת נקודות זיכוי לנשים ולגברים בגין ילדים עד גיל 6, הרחבת מענק עבודה והפחתת מכסים על ביגוד, הנעלה ומכשירי סלולר. התוכנית צפויה להעלות את שכר הנטו של משקי הבית בכעשרות אלפי שקלים בשנה בהתאם לאשכול הסוציו- אקונומי.

תוכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר מתמקדת בשתי אוכלוסיות: משפחות עם ילדים שאינן מגיעות לתקרת המס וזכאיות למענק עבודה (מס הכנסה שלילי), ומשפחות מעמד הביניים שעוברות את סף המס. בכך מהווה התכנית צעד נוסף של משרד האוצר להפחתת יוקר המחיה ולחיזוק מעגל העבודה. מטרתה להוציא משפחות ממעגל העוני ולצרפן למעמד הביניים באמצעות הגדלת שכר הנטו בצורה משמעותית מדי חודש. 

הגדלת והשוואת נקודות זיכוי להורים עובדים בגין ילדים:

לצד הקצבאות האוניברסליות, מעניקה תכנית "נטו משפחה" של משרד האוצר, תוספת משמעותית לנקודות הזיכוי הניתנות להורים בגין ילדים מרגע הולדתם ועד גיל 6. זאת, באמצעות הגדלת נקודות הזיכוי הניתנות כיום והשוואתן בין גברים לנשים. שני בני הזוג יהיו זכאים ל-5.1 נקודות זיכוי עבור ילדים עד גיל שנה, ול-5.2 נקודות עבור ילדים מגיל שנה עד גיל 6. הגידול בהכנסה הפנויה  צפוי להסתכם בעקבות המהלך באלפי שקלים בשנה למשפחה ויינתן רטרואקטיבית החל מה-2 בינואר 2017.

סבסוד צהרונים:

החל משנת הלימודים הקרובה בספטמבר 2017, ייהנו הורים עובדים ממחיר מופחת בעבור צהרונים לילדים. בעקבות סיכום עם מרכז השלטון המקומי, תסבסד המדינה את התשלום בגין הצהרונים באופן דיפרנציאלי כך שסיוע גדול יותר יינתן למשפחות הגרות ביישובים חלשים. סבסוד הצהרונים יגדיל את שכר הנטו של כל משפחה באלפי שקלים בשנה.

בישראל 255 רשויות מקומיות המחולקות לפי רמתן הכלכלית-חברתית ל-10 אשכולות. באשכול 10 מדורגים הישובים המבוססים ביותר בישראל, ובאשכול 1 הישובים החלשים ביותר. עפ"י הנתונים, גן יבנה משתייכת לאשכול 7, על-כן יהנו הורי הילדים בישוב מסבסוד של 200 שקל בחודש בעבור ילד בצהרון בכיתות א ו-ב. כמו-כן תוענק תוספת של 2,000 ש"ח בשנה לשכר הנטו עבור כל ילד בכיתות א-ב. 

עם זאת עשירונים 10-6, ביניהם גן יבנה לא יקבלו סבסוד לצהרונים לילדי הגנים, בשל זכאותם להטבות במסגרת נקודות זיכוי. בנוסף, הפיצוי לו זכו בגין ילדי א-ב נמוך יותר.

הגדלת מענק העבודה (מס הכנסה שלילי):

העלאת תקרת השכר מ-4,800 ש"ח בחודש ל-5,000 ש"ח בחודש, ומענק של 495 ש"ח בחודש לשני בני הזוג. משפחות בהן שני בני הזוג עובדים יזכו לתוספת של 30% כך שגובה המענק החודשי לשני בני הזוג עם שני ילדים יעמוד על 1,288 שקל בחודש, במקום 825 שקל בחודש כיום. גובה המענק החודשי לשני בני הזוג עם שלושה ילדים יעמוד על 1872 שקל בחודש, במקום 1,200 שקל בחודש כיום.

השוואת מענקי העבודה בין גברים ונשים נועדה לתמרץ את השתלבותם של גברים בשוק העבודה. כיום אחוז ההשתתפות של גברים נמוך מזה של נשים. בנוסף, תוספת לגובה המענק במידה ששני בני הזוג עובדים, נועדה לעודד את שניהם לצאת לעבודה ובכך להוציא את המשפחה ממעגל העוני. על פי נתוני משרד האוצר, קיימת קורלציה בין עבודת שני בני הזוג ליציאה ממעגל העוני.

הגדלת מענק העבודה יופעל רטרו אקטיבית עם הגשת הדוחות השנתיים לשנת 2017 במהלך השנה הבאה.

הפחתת וביטול מכסים על בגדי תינוקות, הנעלה ומכשירי סלולר:

על פי התוכנית, ייבוא נעליים ומכשירי סלולר יעשה בפטור מלא ממס, ואילו המכס על ביגוד עבור ילדים ירד ל-%3 בלבד. ביטול המכסים על ייבוא נעליים, בגדי תינוקות ומכשירי סלולר יפחית את יוקר המחיה בעיקר עבור השכבות החלשות ויגביר את התחרות.

מס הקנייה על ייבוא מכשירי סלולר יופחת מ-15% ל-0, המכס על ייבוא נעליים יופחת מ-12% ל-0, המכס על ייבוא בגדי תינוקות יבוטל. התוספת לשכר הנטו מוערכת בחיסכון של מאות שקלים בשנה ותיכנס לתוקף בשבועות הקרובים.

שר האוצר משה כחלון: "תכנית נטו משפחה מביאה בשורה לזוגות צעירים עובדים. זו תוכנית שמעודדת יציאה לשוק התעסוקה, מגדילה את שיוויון ההזדמנויות ומעל לכל רואה בני אדם, אנשים, ולא מספרים. נגדיל את ההכנסה הפנויה של המשפחות העובדות באלפי שקלים בשנה ונחזק את מעמד הביניים, עמוד השדרה של החברה הישראלית להוציא משפחות של הורים עובדים ממעגל העוני.

תוכנית שתהווה מנוע צמיחה למשק תוך חיזוק החברה הישראלית, חיזוק המשפחה הישראלית העובדת, חיזוק הכלכלה והמשך הטיפול היסודי במדדי אי השוויון החברתיים והכלכליים תוך שמירה על אחריות תקציבית".

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו