לטובת קידום פרוייקטים ופיתוח בגן יבנה, אושרו, מעבר לתקציב השוטף של הרשות, תקציבים בלתי רגילים, ע"י משרדי ממשלה שונים.

המליאה אישרה פתיחת תב"רים חדשים לתאורה במגרש ספורט משולב– 164 אלפי שקלים, פעולות בטיחות בדרכים בסך 62 אלף שקלים והסדרי תנועה וחניה (נשק וסע) בקרבת ביה"ס היסודי החדש בסך 400 אלף שקלים.

נוסף על כך אושרהו הגדלה של תב"ר קרית ספורט עירונית (הקנטרי קלאב) בסך 25.55 מליון שקלים, תב"ר לבניית בית כנסת לעולי אתיופיה בסך 1.45 מליון שקלים, תב"ר פיתוח תשתיות, הצטיידות ואחזקת מבנים– 2.05 מליון שקלים, תב"ר שדרוג כבישים ומדרכות– 2 מליון שקלים, הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה– 240 אלש"ח, הקמת תחנת שיטור עירוני– 220 אלש"ח, הסדרת אנדרטה לנפגעי פעולות איבה– 300 אלש"ח, שדרוג וסימון כבישים– 340 אלש"ח, רכישת מזגנים למוסדות חינוך וציבור– 120 אלש"ח, שדרוג מערכות כיבוי וגילוי אש– 150 אלש"ח, פיתוח כיכרות– 200 אלפי שקלים, שדרוג תשתיות רחוב אתרוג ושיטה (סביבות ביה"ס היסודי החדש)– 910 אלפי שקלים ושדרוג מתקני ספורט וכושר– 140 אלש"ח.

ראש המועצה דרור אהרון, בירך את מליאת הרשות לקראת חג הפסח ואיחל לחברי המועצה המשך עשייה פורה וטובה בשירות הציבור.

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו